Beeldmateriaal aanleveren

Filmpje gemaakt? Stuur het ons
Zie je iets opmerkelijks, moois of leuks? Pak je telefoon of filmcamera, maak een filmpje en stuur het ons. Bedenk vooraf wel of jouw beelden ook informatief en/of vermakelijk zijn voor anderen. Wie weet komen jouw beelden op onze website of Facebook-pagina.

Je kunt jouw bijdrage (het liefst ruw materiaal, dus onbewerkt en horizontaal gefilmd) naar ons mailen via Wetransfer naar: info@lmbrg.tv.

Tips voor het filmen met je telefoon
• Hou je mobiel altijd horizontaal tijdens het filmen zodat je in breedbeeld opneemt. Zo kijk je de beelden ook terug op je tv of computer.
• Hou je camera zo stabiel mogelijk. Trillingen leiden namelijk af van wat je filmt. Laat je mobiel bij voorkeur rusten op een vast punt, zoals een hekwerk.

Door inzending stem je in met onderstaande voorwaarden
Door het insturen van een bijdrage garandeer je LMBRG.TV dat je eigenaar van dat materiaal bent en over alle auteursrechten beschikt. Je vrijwaart LMBRG.TV van iedere aanspraak van derden en begrijpt dat elke claim van derden jegens LMBRG.TV rechtstreeks op je zal worden verhaald. LMBRG.TV is onherroepelijk gerechtigd alle informatie die gebruikers aan LMBRG.TV opsturen, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of te exploiteren door middel van vastlegging en/of publicatie op internet, radio, televisie, (thema)kanalen, mobiele media en gedrukte media. LMBRG.TV behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande toestemming, informatie/materiaal verkregen van de deelnemers geheel of gedeeltelijk te bewerken, voor onbepaalde periode openbaar te maken of na tijdelijke openbaarmaking te verwijderen van de site, zonder dat hiertoe of hierdoor ooit enige verplichting voor LMBRG.TV ontstaat. In geen geval ontstaat door dit, of enig ander gebruik door LMBRG.TV, enige financiële aanspraak van de deelnemer. LMBRG.TV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

Categorieën

  • Geen categorieën